top of page

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Trøjborg Vinhandel er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

I forbindelse med benyttelsen af www.trøjborgvinhandel.dk lagres cookies på din computer, herunder eventuelt i forbindelse med, at systemet skal kunne huske dit brugernavn og adgangskode.

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i registrerede oplysninger om dig, samt til at få foretaget nødvendige rettelser, ligesom at du har ret til at gøre indsigelse mod fejlagtige registreringer eller registreringer, der ikke er lovpligtige. I sådanne tilfælde rettes henvendelse til den dataansvarlige hos Trøjborg Vinhandel (mail: Flemmingsmith62@gmail.com) Dertil kan der ligeledes rettes henvendelse ved spørgsmål om beskyttelsen af personoplysninger. 

Ændringer i privatlivspolitiken

Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på vores hjemmeside. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsmail, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse. 

bottom of page